России нужна свобода

Свобода предпринимательства.
Свобода народной инициативы.
Свобода от излишней слежки.
Свобода от репрессий.
Свобода ̶̩̋ͅ ̶̹̍̕͜ ̵̼͓͘͠ ̶͕̋̚ ̶̙̎ ̸͇̰̍ ̶͚̍ ̴̻̌ ̴̦̈́̈́ ̸͓̯̾ ̷͕́͝ ̶̙̎ ̸̡̗͈͇̲̲̙͋̈́̇͐͊́͝ ̶̡̖̟̱̒ ̶̡̼̼̠̇̾ ̷̡̟͖̝̟̻̙͑ ̶̡̖̟̱̒ ̶̡̼̼̠̇̾ ̷̡̟͖̝̟̻̙͑ ̸͇̰̍ ̶̨̝̈̓ ̶̱̱̾ ̶̲̻̉ ̴̬̠̆ ̸̰̭̎ ̵̡̉̚ ̵̡̼̔ ̵͉̈́̕ ̸̫̖͋ ̷͙͎̓ ̸͔̓ ̴̬̠̆ ̶͎͛ ̷̗̖̋ ̴̹͐͒ ̸̰̭̎ ̵̡̉̚ ̵̡̼̔ ̵͉̈́̕ ̸̫̖͋ ̷͙͎̓ ̵͈͙̘̹̯̪̇̌̿.